Promotie voor BOB in sportkantine

Bob_klein

De BOB campagne zal zich in 2012 ook verplaatsen naar de sportkantine. Daar zullen mensen worden aangespoord om met een Bewust Onbeschonken Bestuurder huiswaarts te keren indien men met de auto naar huis gaat. De Nederlandse regering werkt op landelijk en provinciaal niveau samen met de verschillende sportbonden (KNVB, KNHB, etc.) om te beginnen met […]