Bier te duur in café

Koninklijke Horeca Nederland heeft onderzoek laten doen naar de bierprijs in Nederland en kwam daar met de schokkende conclusie dat de bierprijs te hoog is.

Dit wist de normale Nederlander natuurlijk al een hele tijd. We betalen in de kroeg immers een veelvoud van het bedrag dat we in de supermarkt kwijt zijn voor hetzelfde biertje. Volgens het onderzoek is de oorzaak echter de controle die bierbrouwers hebben op de branche.

Ongeveer 75 procent van alle kroegen zouden contractuele verplichtingen hebben met een bierbrouwer. Dit komt omdat bierbrouwers vaak de kosten van investeringen voor tapinstallaties en koelinstallaties op zich nemen en daardoor veel invloed kunnen uitoefenen. Sommige cafés zijn zelfs eigendom van een bierbrouwer.

Er is door de grote invloed van de bierbrouwers te weinig concurrentie op de markt en de prijs wordt daardoor omhoog gedreven. De bierbrouwers bepalen de prijzen en caféhouders maken relatief weinig winst ondanks de hoge prijzen. De KNH wil het rapport gebruiken om overleg te voeren met brouwerijen, de politiek en nMA om deze praktijken te stoppen, want brouwerijen houden zich op dit moment bezig met verboden praktijken.

De directeur van KNH voegt toe dat vooral pandbinding moet stoppen. Hierbij is de brouwerij eigenaar van het pand en wordt het verhuurd aan een kroegbaas en bepalen daarbij verschillende voorwaarden. Brouwerijen moeten zich gewoon weer richten op de core business, brouwen, en niet op andere zaken die daar niets mee te maken hebben.

Brouwers Nederland, de vereniging voor brouwers, heeft positief op het onderzoek. Ze zijn blij dat alle feiten boven water zijn gekomen en ze willen in samenwerking met overheden en KHN zoeken naar een oplossing voor het probleem.

Als consument is het te hopen dat het overleg er snel zal komen en dat ze een beetje opschieten, want de prijs van bier in de kroeg is al jaren veel te hoog. Wellicht dat hier in de nabije toekomst verandering in zal komen, maar wij verwachten er in ieder geval niet al te veel van.